Selligence

Narvesen Revisjon AS

Company Information


Industries:
Accounting
Locations:
Kongsvinger
Oslo
Hamar
linkedin:https://www.linkedin.com/company/narvesenrevisjon
homepage:https://narvesenrevisjon.no
Description:
Vi er et fremtidsrettet revisjonsforma med fokus på bærekraft og effektivisering. Vi er selvfølgelig papirløse og benytter elektronisk signering på formelle papirer. Med vår kompetanse vil vi være behjelpelige med å kommunisere og håndtere selskapets risikoer innen regnskap, skatt og avgift. Dette på en tillitsvekkende, rettidig måte, slik at ledelsen kan fokusere på lønnsom drift, uten å bekymre seg for at selskapet etterlever pålagte lover og regler. Som et lite selskap med kort beslutningsvei er vi engasjerte, tilgjengelige og leverer tjenester brukerne av regnskapet kan stole på. Vi ønsker et tillitsfullt samarbeid og en kostnadseffektiv revisjon hvor det aller meste foregår elektronisk. Våre kunder er i ulike bransjer i SMB-markedet.

Employees

Number of employees
1-10

Trends

Last 4 weeks

Last 3 months
DivestingInvesting

Recent Events

News
Job Posting
Other News
See All news