Selligence

B.L. Consulting d.o.o.

Company Information


Industries:
Accounting
Locations:
Grad Rijeka
linkedin:https://www.linkedin.com/company/b.l.-consulting
homepage:https://blconsulting.hr
Description:
Profil tvrtke Društvo B.L. Consulting osnovano je 2005 g. s ciljem pružanja kvalitetne i sveobuhvatne podrške poduzetnicima iz područja poslovnog savjetovanja, financijskog savjetovanja, računovodstvenih usluga i obračuna plaća, izrade poslovnih planova i investicijskih elaborata, EU fondova te radi podrške inozemnim poduzetnicima u pokretanju i vođenju poslovanja u RH. Temelj našeg uspjeha je visokoobrazovani, iskusni tim, a naš cilj je konstantan rast i napredak u pružanju vrhunske kvalitete usluge za svakog klijenta. Klijent je istovremeno i naš partner, a naša poslovna filozofija je vrlo jasna: osigurati jednostavna, brza i strukturirana rješenja za sve izazove s kojima se naši partneri suočavaju. Profilo studio Lo studio B.L. Consulting è stato fondato nel 2005 con l'obiettivo di fornire un supporto completo di qualità agli imprenditori, nei campi di consulenza aziendale, consulenza finanziaria, consulenza fiscale, servizi contabili ed elaborazione stipendi, business plan e studi di fattibilità, fondi UE e soprattutto per sostenere gli imprenditori stranieri nello start up e nella gestione dei loro affari nella Republica Croata. La base del nostro successo è il nostro team altamente formato ed esperto e il nostro obiettivo è il costante progresso nella fornitura dei servizi di alta qualità per ogni cliente. Ogni cliente è allo stesso tempo il nostro partner e la nostra filosofia è molto chiara: fornire soluzioni semplici, veloci e strutturate per tutte le sfide che i nostri partner devono affrontare.

Employees

Number of employees
1-10

Trends

Last 4 weeks

Last 3 months
DivestingInvesting

Recent Events

News
Job Posting
Other News
See All news